Religie Pelgrimsreis

Religie en pelgrimsreizen

Pelgrimsreis in Jordanië

Religie

Weet je hoeveel scenes uit de bijbel zich in Jordanië hebben afgespeeld? Hoe bijzonder als je een dag/paar dagen op pelgrimsreis gaat door Jordanië. Spiritualiteit, een diepere verbinding met je geloof, op de plaatsen lopen waar je zoveel over gehoord/gelezen hebt, zingeving, de verbinding tussen jou en God.

Religieuze plaatsen in Jordanië

Bethany, Jordan river, pilgrimage, baptism siteBethanië

De plaats aan de rivier de Jordaan waar Jezus door Johannes de Doper werd gedoopt. Vanaf het visitor's centrum wordt je per bus naar de plaats gebracht. Daar loopt je nog een paar honderd meter langs de verschillende opgravingen vanaf de tijd van het ontstaan van het christendom. Een aantal (soms gerenoveerde) ruïnes van kerken en de oorspronkelijke doopplaats zijn te bezichtigen. De route leidt je naar de rivier de Jordaan waar nog steeds mensen gedoopt worden. Toen Jezus werd gedoopt daalde de heilige geest op hem in de vorm van een duif, daarna bracht Jezus 40 dagen door in de wildernis.

Ook in Bethany is de Tell el-Kharrar, in het Arabish ook well Tell Mar Elias genoemd, de heuvel van sint Elijah. Vanaf deze heuvel zou Elia ten hemel zijn gestegen in een wervelwind in zijn chariot en paarden van vuur.

Um Qays

Gedara, de plaats van het wonder van de zwijn aan het meer van Tiberias. Tot op heden is er een grot in de buurt waarvan gezegd wordt dat Jezus daar een tijdje heeft doorgebracht.

Pella

Enkele van de belangrijkste gebeurtenissen in de levens van Isaac's tweelingzonen, Jacob en Esau, vonden plaats in het oude Jordanië.

De moderne Pella (het oude 'Penuel', wat 'het gelaat van God' betekent) werd zo genoemd door Jacob nadat hij daar de hele nacht met God worstelde in de vorm van een man of een engel (Genesis 32: 24-30). Een enorme tempel uit de brons- en ijzertijd die onlangs werd ontdekt in Pella, in de noordelijke Jordaanvallei, wordt beschouwd als de best bewaarde tempel uit de oudtestamentische tijden overal in het Heilige Land.

Rihab

In het noorden van Jordanië, vlakbij Mafraq is misschien de oudste ondergrondse kerk gevonden ter wereld. Gedateerd, 33-70 jaar AD. Er wordt gesuggereerd dat de 70 discipelen van Christus in deze kerk kwamen naar aanleiding van een gevonden mozaïek in de kerk dat spreekt over de "70 geliefden van God en de profeten". Ook Jezus en zijn moeder Maria kwamen regelmatig in deze omgeving.

Anjara

Men gelooft dat Jezus Christus, zijn discipelen en de Maagd Maria eenmaal door Anjara zijn gegaan en daar in een grot hebben gelegen tijdens een reis tussen het Meer van Galilea, de steden van Decapolis, Betanië bij de Jordaan en Jeruzalem. De grot in Anjara is al lang een heilige plaats voor pelgrims en is nu herdacht met een modern heiligdom, de kerk van Onze Lieve Vrouw van de Berg. De grot werd ook door de katholieke kerken in het Midden-Oosten aangewezen als een van de vijf bedevaartsplekken voor het jaar 2000.

Amman

Ammon in de bijbel ook wel genoemd het koninkrijk van de Ammonieten. De berg waar de Citadel staat en de omgeving waar warme bronnen waren is het oude Ammon. Dit is de plaats waar David Uria de Hittiet naar de frontlinies van de strijd stuurde. De massieve vestingwerken, waar David, een voorvader van Jezus, de dood van Uria tot stand bracht, zodat hij met zijn weduwe Batseba kon trouwen, staan nog steeds.

As-Salt

De stad As-Salt, ten noordwesten van de hoofdstad van Jordanië, Amman, herbergt het graf / heiligdom van Job, de rijke, rechtvaardige man uit het Land van Uz.

As-Salt is ook de locatie van het graf / heiligdom van de profeet Jethro, die de schoonvader van Mozes was. Het is ook de plaats van de graven van Jad en Asher, die beiden zonen van Jacob waren.

Mount Nebo BasilicaMount Nebo

De berg waar Mozes na 40 jaren rondzwerven door de woestijn, eindelijk het beloofde land van melk en honing mocht aanschouwen. Hij mocht zijn volk niet het beloofde land in leiden, die taak werd door de profeet Joshua volbracht. Moses is waarschijnlijk op deze plaats gestorven. Mount Nebo is al eeuwenlang in trek onder pelgrims, ook de pausen die Jordanië hebben bezocht zijn hier geweest.  Op deze plaats heb je een heel mooi uitzicht over de bergen van Moab, de Dode Zee en het beloofde land. De pasgebouwde basiliek staat op de fundamenten van de oude kerk en herbergt schitterende mozaïeken.

Madaba

Is sinds de 19de eeuw een christelijk bolwerk. Christenen op de vlucht vonden op deze plaats vele kerken waarvan de meeste nu zijn gerestaureerd en te bezoeken. Een bewijs dat vanaf de jaartelling het christelijk geloof zich heeft verbreid in Jordanië. In alle kerken vind je mozaïeken, de bekendste is wel de St. George kerk, een Byzantijnse kerk waar een groot deel van de kaart van Palestina is te vinden met veel Bijbelse plaatsnamen die er in het Grieks op staan. Je kunt rustig een dag in Madaba doorbrengen om de verschillende kerken te bezoeken en te zien hoe christenen en moslims vredig naast elkaar leven.

Vlakbij Madaba in Uyun Musa heeft Mozes twaalf bronnen laten ontspringen, voor iedere stam één.

Um Ar-Rasas

Een rechthoekige ommuurde stad, ongeveer 30 km ten zuidoosten van Madaba, die wordt vermeld op zowel het Oude als het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het werd versterkt door de Romeinen en de plaatselijke christenen verfraaiden het nog steeds met Byzantijnse mozaïeken ruim 100 jaar na het begin van de overheersing van de Moslim Umayyaden.

Net buiten de stadsmuren bevindt zich de recent opgegraven Sint-Stefanuskerk met zijn perfect bewaard gebleven uitstekende mozaïekvloer, de grootste in zijn soort die ontdekt is in Jordanië, de tweede is de wereldberoemde mozaïekkaart in Madaba.

De Koningsweg

De Koningsweg is 's werelds oudste continu gebruikte communicatieroute. Het verbond oude Basan, Giliad en Ammon in het noorden met Moab, Edom, Paran en Midian in het zuiden.

Abraham - een gemeenschappelijke patriarch van Joden, Christenen en Moslims - die Noord-, Midden- en Zuid-Jordanië passeerde, zou deze route zeker hebben gebruikt tijdens zijn reis van Mesopotamië naar Kanaän.

Mozes vroeg de koning van Edom of hij en zijn volk "tijdens de reis naar Kanaän langs de Koningsweg" konden gaan, maar zijn verzoek werd afgewezen. De Koningsweg wordt ook genoemd in een eerder verhaal in Genesis 14: 5-8, in relatie tot de vier Koningen uit het noorden, die Soddom en Gomorrah en de drie andere Steden van de Vlakte aanvielen.

Hamammat Ma'in

De baden staan ook wel bekend als de baden van Mozes in de stad Livias.

Mukawir, Machaerus, Jordan PilgrimageMukawir, Machaerus

Was een paleis van Herodes Antipas. Hij was getrouwd met de mooie vrouw van zijn broer die een beeldschone dochter had, Salomé. Op een avond werd Herodes gegrepen door de dans van Salomé en wilde haar alles geven wat ze maar zou vragen. In overleg met haar moeder werd dat het hoofd van Johannes de Doper... Mukawir is de plaats waar Johannes de Doper gevangen heeft gezeten en onthoofd is.

Vlakbij Amman, bij Sahab is de grot van de slapers van Ephesus die veroordeeld werden omdat ze in één God geloofden. Driehonderd jaar hebben ze er doorgebracht. Het verhaal wordt in de bijbel en in de koran genoemd in de sura van de grot.

De Dode Zee

Waar het verhaal van Lot, zich afspeelt in Sodom en Gomorra. Heel misschien zijn de overblijfselen van één van de twee plaatsen gevonden in de bergen ten zuid-oosten van de Dode Zee waar op het moment opgravingen worden gedaan. Een vaste stop is aan de Dode Zee waar de vrouw van Lot omkeek en veranderde in een zoutpilaar. Beter is het om een kijkje te nemen in de grot van Lot, de neef van Abraham, in Ghor Safi ten zuiden van de Dode Zee, waar hij met zijn dochters naartoe is gevlucht. Er zijn de restanten van een klooster en museum.

Petra

Ja, ook daar vind je 3 kerken. De Romeinen hebben immers het christendom als staatsreligie aangenomen. Behalve vele Romeinse bouwwerken kun je de kerken bezoeken in Petra. In de grote kerk ligt een mooi intact mozaïek, de blauwe kerk ligt er net boven en de derde is met een beetje fantasie te ontdekken. Petra, genaamd Edom, als hoofdstad van het land Edom ten zuiden van Moab is ook de plaats waar Mozes misschien een tijd is neergestreken tijdens zijn exodus uit Egypte naar het beloofde land. In het naastgelegen dorp Wadi Musa (vallei van Mozes) vindt je de bron waar Mozes met zijn stok op de berg zou hebben geslagen zodat er zeven bronnen zouden ontspringen. De tombe van zijn broer Aäron kun je al van verre zien bovenop de berg Mount Haroun ook wel Mount Hor genoemd, de derde hoogste berg van Jordanië. De tombe is via een wandeling de berg op, te bezoeken. 

Humeima, Byzantine churchHumeima

In de volksmond Abessiya genoemd naar het volk de Abbesiden. De eerste koningen zijn in Humeima geboren om later vanuit Bagdad te regeren. Maar er zijn wel 5 kerken te vinden, waaronder een mooie Byzantijnse kerk. Het is even zoeken tussen de Romeinse ruïnes. Humeima is door de Nabateeërs gebouwd als tussenstop op de karavaan- en pelgrimsroute tussen Petra en Aqaba. Waarschijnlijk legerde er later een Romeinse legereenheid. Naast de kerken kun je er ook een Romeins (sport)zwembad en baden vinden. Een ingenieus watersysteem is aangelegd vanaf de bergen van Ras A Naqab, zo'n 35 km noordelijker. De grootste kerk wordt tijdens Pasen gebruikt voor een dienst door de Longkliniek in Ras A Naqab, een organisatie die door christenen wordt gerund en gesponsord.

Midian of Wadi Rum

Wadi Rum is een mogelijke Exodus route van Mozes uit Egypte. Mozes had een Egyptenaar gedood en moest vluchen, Hij kwam in het land Midian of Midjan terecht. De Midjanieten stammen af van de zoon Midjan van Abraham en zijn tweede vrouw Ketura die hij trouwde nadat Sara was overleden. Hij werd herder, ontmoette daar Zippora, dochter van Jetro en trouwde haar. Mozes keerde met zijn gezin terug naar Egypte omdat God hem had bevolen de Israëlieten vrij te eisen. Pas na tien plagen liet de farao hen gaan. De Midjanieten zijn uitgeroeid door de Israëlieten onder leiding van Gideon, een richter.

Aqaba

Aan de Rode Zee, haar naam was Ayla in lang vervlogen tijden. Tussen de luxe hotels is er ineens de vindplaats van misschien wel een van de oudste kerken ter wereld gebouwd van stenen van modder. Een vreemde plaats nu maar als je de geschiedenis van Aqaba bestudeerd dan is het niet zo gek daar er in de oase veel christenen zijn neergestreken. In Aqaba wonen tegenwoordig nog steeds veel christenen, je vind er mooie kerken tussen de moskeeën.

Abraham pad

Een wandeling van noord naar zuid Jordanië over 2000 km. http://abrahampath.org/  

In Kerak is de tombe van de profeet Noach te vinden.

Vlakbij Salt is de tombe van de profeet Joshua te vinden. In Salt de tombe van Job.

Ook koning David was in Jordanië, zijn tombe is te vinden in Mazar Al-Shamali.

Salomon's tombe is vlakbij Kerak in Sarfah.

Pelgrimsreis in Jordanië

Pelgrimsreisschema

Pelgrimsreis dag 1:

Amman, Um Qais, Pella. Overnachting in Madaba.

Pelgrimsreis populair dag 2:

1 dag: Madaba, bezoek aan de St. George kerk en nog een tweede kerk in overleg. Mount Nebo. Bethanië. Overnachting in Madaba.

Pelgrimsreis dag 3:

Mukawir/Machaerus, Dode Zee en Ma'in. Startend vanaf Madaba, overnachting in Madaba.

Pelgrimsreis dag 4: 

Grot van Lot, Petra. Startend vanaf Madaba, overnachting in Petra.

Pelgrimsreis dag 5:

Humeima, Wadi Rum. Startend vanaf Petra via de Kingsway, de oude pelgrimsroute, overnachting in Wadi Rum.

Pelgrimsreis dag 6:

Aqaba, overnachting in Aqaba.

Pelgrimsreisschema

Kies uit bovenstaande 6 dagen of volg het hele schema om Jordanië via de bijbelse plaatsen te leren kennen. Deze 6 dagen zijn gemakkelijk te vormen naar een 8-daagse reis. 

Pelgrimsreis naar eigen keuze

Stel je eigen pelgrimsreis samen uit bovengenoemde plaatsen. In overleg verzorgen we uw chauffeur en overnachting en kijken of uw programma haalbaar is.

Prijs

De prijs is afhankelijk van de groepsgrootte en het aantal dagen. Contact ons voor meer informatie.